DỰ ÁN
TIN TỨC NỔI BẬT
Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam
Lễ kết nạp Đảng viên mới và công nhận Đảng viên chính thức Lễ kết nạp Đảng viên mới và công nhận Đảng viên chính thức
 Đại hội Công đoàn bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028 Đại hội Công đoàn bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028
Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam
Đại hội Chi bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam nhiệm kỳ 2022-2025 Đại hội Chi bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam nhiệm kỳ 2022-2025

LIÊN KẾT

Lịch vạn niên

  Trang chủ  
  Giới thiệu  
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  
  NHÂN LỰC - THIẾT BỊ  
  KINH NGHIỆM - THÀNH TỰU  
  TIN TỨC  
  Liên hệ  
 English
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG ITSTS 12/07/2024 | 23:07:41
 
Xem hình
Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam

 Chiều ngày 05/01/2024, tại hội trường Phân viện KHCN GTVT Phía Nam đã Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2024. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy Viện - Quyền Viện trưởng Viện KH&CN GTVT, Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện - Chủ Tịch Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ GTVT. Phía Phân viện có Lãnh đạo Phân viện, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng ban thanh tra nhân dân cùng toàn thể CBCNVC Phân viện KHCN GTVT Phía Nam.

 Hội nghị đã nghe các báo cáo sau:

  - Đồng chí Phạm Tiến Dũng - Phó phân viện trưởng trình bày bản Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 (Công tác Chính quyền).

- Đồng chí Võ Hồng Anh - Phó Phân viện trưởng - Trình bày bản Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 (Công tác Đảng ).

-Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch công đoàn trình bày báo cáo Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2024 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam.

- Bà Đặng Thị Vân Anh - Phụ trách phòng Tài chính Kế toán Báo cáo công tác tài chính năm 2023 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam.

- Ông Phan Văn Quảng - Trưởng ban thanh tra nhân dân Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2023 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam.

Hội nghị đã nghe các tham luận của các đơn vị và thảo luận, bàn biện pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đồng thời đóng góp ý kiến cho Bản Dự thảo Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2024 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam Trong đó tập trung một số ý kiến như sau:

    + Có cơ chế trong công tác nghiên cứu Khoa học để khuyến khích, động viên các cán bộ tham gia.

    + Có kế hoạch tăng cường, đầu tư các trang thiết bị thí nghiệm cần thiết đáp ứng yêu cầu thực tế của công tác Thí nghiệm Kiểm định.

   + Có kế hoạch cụ thể về tuyển dụng, đào tạo nhân sự đáp ứng yêu cầu thực tế|: Thí nghiệm viên, kỹ sư chuyên ngành…

   + Có cơ chế, chính sách cụ thể cho công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm…

Nhìn chung trong năm 2023 toàn đơn vị tạm đủ việc làm, các công việc chủ yếu là tiếp tục duy trì thực hiện các dự án đã ký kết trước đây và triển khai các hợp đồng mới được giao thầu. Đó là triển khai các nhiệm vụ  tại các dự án với các loại hình công việc chủ yếu như: Giám định tư pháp, Tư vấn thẩm tra, Tư vấn giám sát,…Trong đó, giá trị hợp đồng các hoạt động có thu chiếm phần lớn vẫn là công tác Tư vấn giám sát các công trình giao thông

 Sản lượng đạt được thực tế năm 2023 của Phân viện so với sản lượng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT giao năm 2023 là : 19,021,797,203đ/17,820,000,000đ đạt 106%. Thu nhập bình quân năm 2023 đạt: 9,202,000đ/người/tháng. Thực hiện 100% chế độ đóng BHXH, BHYT, BHYT cho người lao động trong năm 2023.

 Với những kết quả đạt được trong năm vừa qua tuy chưa phải to lớn, nhưng trong giai đoạn cạnh tranh phức tạp hiện nay đã mang lại ý nghỉa quan trọng, đó chính là sự quyết tâm đồng lòng của tập thể CBCNVC Phân viện Phía Nam, dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Viện KH&CN GTVT đã luôn sát cánh hổ trợ đơn vị để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong chương trình kế hoạch và hoạt động sản suất của năm 2023.

 Năm 2023 Ban thi đua khen thưởng Phân viện đã động viên kịp thời những đóng góp của các tập thể và cá nhân trong đơn vị. Cụ thể là biểu dương 03 tập thể Phòng Phòng Thí nghiệm Kiểm định, Phòng TVGS và Khối Quản lý nghiệp vụ đã tích cực trong triển khai hợp đồng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, là đơn vị có doanh số cao, thu nhập ổn định và tập thể đoàn kết thống nhất; Biểu dương 42 cá nhân vì đã có đóng góp tiêu biểu trong phong trào thi đua của đơn vị.

 Tại Hội nghị Đồng chí Quyền Viện Trưởng Nguyễn Văn Thành thay mặt Đảng ủy Viện, Lãnh đạo Viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Trong đó, đánh giá cao công tác chuẩn bị Hội nghị của Phân viện đã bám sát hướng dẫn của Viện về báo cáo, nội dung, chương trình. Đồng chí Viện trưởng cũng đã trao đổi, giải thích các vấn đề còn băng khoăn, vướng mắc của CBCNV Phân viện về các điều chỉnh chủ trương, chính sách trong quản lý điều hành hoạt động của Viện trong thời gian qua. Quyền Viện trưởng nhấn mạnh Phân viện cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động nghiện cứu khoa học theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào các hoạt động của phân viện. Đối với hoạt động dịch vụ KHCN, cần lựa chọn, cân nhắc kỹ đặc biệt với các Dự án TVGS vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, ưu tiên phát triển các loại hình như tư vấn thẩm tra, kiểm định, thử tải… vốn là thế mạnh của Phân viện đồng thời có chiến lược phát triển các lĩnh vực hiện nay đang rất cấp thiết theo yêu cầu của ngành và của Thành phố.

Trong năm 2024 phân viện cần tập trung thực hiện một số các chỉ tiêu theo nghị quyết Hội nghị như sau:

+ Mở rộng các loại hình hợp tác để tìm nhu cầu đề tài Khoa học và Công nghệ.

+ Giữ mối liên hệ, làm công tác giám định tư pháp hiệu quả….Đẩy mạnh công tác thiết kế, tư vấn thẩm tra; Năng động trong các lĩnh vực sở trường như thí nghiệm kiểm định, đánh giá chất lượng công trình; Nâng cao chất lượng công tác TVGS…

+ Quan tâm công tác tiếp thị quảng bá năng lực của đơn vị để có thị trường việc làm ngày càng mở rộng.

Ứng dụng Công nghệ 4.0 vào các hoạt động thực tiễn của Phân viện

+  Triển khai đồng bộ các giải pháp về tổ chức, nhân lực và cơ chế để quản lý khai thác hiệu quả nguồn thiết bị hiện có.

+ Có cơ chế thích hợp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ công tác TVGS, TNV và các lớp trao đổi hợp tác Khoa học Công nghệ với đối tác trong nước và Quốc tế. 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2024, kêu gọi CBVC toàn Phân viện KHCN GTVT Phía Nam hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo trong công tác, phấn đấu thực hiện có kết quả cao nhất các nhiệm vụ Hội nghị đã đề ra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch sản xuất kinh doanh. Phấn đấu xây dựng Phân viện ngày càng vững mạnh và góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của Viện và ngành GTVT.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Văn Thành Quyển Viện trưởng Viện khoa học và Công nghệ GTVT

phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Đinh Văn Tuấn Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Phương Hùng Phân viện trưởng Phân viện KHCN GTVT phía Nam

phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Văn Thị Thu Minh Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Triển khai khai

khai mạc Hội Nghị

Đồng chí Phạm Tiến Dũng Phó Phân viện trưởng Phân viện phía Nam trình bày dự thảo 

báo cáo tổng kết công tác chính quyền năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đồng chí Võ Hồng Anh Phó Phân viện trưởng Phân viện phía Nam trình bày dự thảo 

báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đồng chí Nguyễn Quang Huy Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo kết quả thực hiện

Nghị quyết Hội nghị viên chức và NLĐ năm 2023

Đồng chí Đặng Thị Vân Anh Phụ trách kế toán trính báy báo cáo công tác tài chính

năm 2023 

Đồng chí Vũ Thế Tuấn - Phó phòng Thí Nghiệm kiểm định góp ý tại Hội Nghị

Đồng chí Huỳnh Qúy Nghĩa - Kỹ sư cầu đường -Trưởng TVGS  góp ý tại Hội Nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thành Quyền Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

( thứ 2 từ trái sang ) trao QĐ cho 03 đơn vị có thành tích trong năm 2023

Đồng chí Nguyễn Văn Thành Quyền Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

( đứng giữa ) chụp hình lưu niệm với tập thể phân viện 

P.TC-HC Tổng hợp

 Lễ kết nạp Đảng viên mới và công nhận Đảng viên chính thức
  Đại hội Công đoàn bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028
 Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam
 Đại hội Chi bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam nhiệm kỳ 2022-2025
 Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam ( Bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến )
 Nối lại đường bay TP.HCM - Rạch Giá sau thời gian dài đóng băng
 Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam
 Đại hội Chi bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam nhiệm kỳ 2020-2022
 Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2020 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam